Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 1,040
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 27
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 600
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 495
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 7
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 375
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 10
 • Faallooyinka: 15
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 275
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 260
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 255
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 250
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 235
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 235
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 230
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 4
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 160
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0