Requests: pothole

 • 1

  Bình chọn

  225 S Thayer St Ann Arbor, MI 48104, USA
  · Báo cáo bởi Joan · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Ann Arbor
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 1

  Bình chọn

  1015 Broadway St Ann Arbor, MI, 48105, USA
  • Được ghi nhận bởi: City of Ann Arbor
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 219 N Main St Ann Arbor 48104, United States
 • 1217 Miller Ave Ann Arbor, MI 48103, USA
  · Báo cáo bởi JimMazak · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 700 Oxford Rd Ann Arbor, MI 48104, USA
  · Báo cáo bởi Joan · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Joan (Người dùng đã đăng ký)

  • City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 2

  Bình chọn

  3870 Waldenwood Dr Ann Arbor, MI, 48105, USA
  · Báo cáo bởi Rama Thakar · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Ann Arbor
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

  • Rama Thakar (Người dùng đã đăng ký)

 • 2

  Bình chọn

  455 Evergreen Dr Ann Arbor, MI, 48103, USA
  · Báo cáo bởi Everg · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Ann Arbor
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 1

  Bình chọn

  3642-3648 Platt Rd Ann Arbor, MI, 48108, USA
  • Được ghi nhận bởi: City of Ann Arbor
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 1

  Bình chọn

  611 Stratford Dr Ann Arbor 48104, United States
  · Báo cáo bởi J Nelson · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: City of Ann Arbor
  • Được thừa nhận City of Ann Arbor (Chính thức đã xác nhận)

 • 4

  Bình chọn

  136 Gralake Ave Ann Arbor, MI, 48103, USA
  · Báo cáo bởi Barb Daoust-Westbrooks · Gắn cờ Đã gắn cờ