Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 13,575
 • La sheegay: 268
 • Codeeyey: 90
 • Faallooyinka: 1,427
 • Su'aalaha: 3
 • Jawaabaha: 2
 • Meelaha Madaniga: 1,435
 • La sheegay: 25
 • Codeeyey: 20
 • Faallooyinka: 42
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,430
 • La sheegay: 19
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 30
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,120
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 18
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,075
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 10
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 940
 • La sheegay: 4
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 12
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 785
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 780
 • La sheegay: 4
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 21
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 765
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 5
 • Faallooyinka: 22
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 710
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 10
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 680
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 4
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 455
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 14
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0