Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 538,195
 • La sheegay: 9
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 27,333
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 67,925
 • La sheegay: 1,431
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 13,995
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 201
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 9,175
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 135
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,940
 • La sheegay: 191
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 68
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 4,725
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 5
 • Faallooyinka: 9
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 3,200
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 44
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 3,145
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1,124
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,915
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 32
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,890
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 100
 • Faallooyinka: 162
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,120
 • La sheegay: 4
 • Codeeyey: 22
 • Faallooyinka: 30
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,085
 • La sheegay: 20
 • Codeeyey: 6
 • Faallooyinka: 23
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0