Requests: pothole

 • 1

  Boto

  2100 66th Ave Oakland , California
  · Inireport ni Oscar · Hudyatan Hinudyatan
  • Inacknowledge ni: City of Oakland Call Center
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

 • 66th Ave Oakland, CA
  · Inireport ni Anonymous · Hudyatan Hinudyatan
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

  • Isinara City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

 • Foothill Blvd And 62nd Ave Oakland, CA
  · Inireport ni Sheryl Baltrip · Hudyatan Hinudyatan
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

  • Isinara City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

 • 6400 Flora Street Oakland, California
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

  • Isinara City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)