Requests: pothole

 • 2

  Mga Boto

  2603 63rd Ave Oakland, CA, 94605, USA
  • Inacknowledge ni: City of Oakland Call Center
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

 • 3

  Mga Boto

  2600 63rd Ave Oakland, CA, 94605, USA
  • Inacknowledge ni: City of Oakland Call Center
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

  • MERC (Rehistradong User)

 • 1

  Boto

  7200 Lockwood St OAKLAND 94621
  · Inireport ni City of Oakland · Hudyatan Hinudyatan
  • Inacknowledge ni: City of Oakland Call Center
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

 • 1

  Boto

  7200 Lockwood St OAKLAND 94621
  · Inireport ni City of Oakland · Hudyatan Hinudyatan
  • Inacknowledge ni: City of Oakland Call Center
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

 • 6689 Bancroft Ave Oakland 94605, United States
 • 3

  Mga Boto

  6008 Avenal Ave Oakland, CA, 94605, USA
  • Inacknowledge ni: City of Oakland Call Center
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

 • 3

  Mga Boto

  2633 66th Ave Oakland 94605, United States
  • Inacknowledge ni: City of Oakland Call Center
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

 • 2

  Mga Boto

  2523–2591 66th Ave Oakland 94605, United States
  · Inireport ni Robert Prinz · Hudyatan Hinudyatan
  • Inacknowledge ni: City of Oakland Call Center
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

 • 1

  Boto

  2606 63rd Ave
  · Inireport ni City of Oakland · Hudyatan Hinudyatan
  • Inacknowledge ni: City of Oakland Call Center
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)

 • 1

  Boto

  2606 63rd Ave
  · Inireport ni City of Oakland · Hudyatan Hinudyatan
  • Inacknowledge ni: City of Oakland Call Center
  • Kinilala City of Oakland (Beripikadong Opisiyal)