Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 4,565
 • La sheegay: 13
 • Codeeyey: 41
 • Faallooyinka: 94
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,420
 • La sheegay: 8
 • Codeeyey: 18
 • Faallooyinka: 31
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0