Yêu cầu: pothole

 • 4

  Bình chọn

  818 South Mildred Street Philadelphia, Pennsylvania
  · Báo cáo bởi Yasiejko · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 815 S Mildred St Philadelphia, PA 19147, USA
  · Báo cáo bởi Philadelf · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 749 Salter St Philadelphia, PA 19147
  · Báo cáo bởi DK · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 723 Bainbridge St Philadelphia, PA 19147
  · Báo cáo bởi Michael Gallagher · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Philly 311 (Khách)

 • 3

  Bình chọn

  763 S Darien St Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Josh · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 3

  Bình chọn

  714 Saint Albans St. Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Chris T. · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Joel Palmer (Người dùng đã đăng ký)

  • http://www.seeclickfix.com/issues/206161#guest-form (Khách)

  • Joel Palmer (Người dùng đã đăng ký)

 • 941 Montrose St Philadelphia, PA 19147, USA
  · Báo cáo bởi Richard · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận Philly311 (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Philly311 (Người dùng đã đăng ký)

 • 800 Block South Mildred Street Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Ben · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được thừa nhận Philly311 (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Philly311 (Người dùng đã đăng ký)

 • 3

  Bình chọn

  838 Christian Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Joel Palmer · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 4

  Bình chọn

  1034-1098 S 8th St Philadelphia, PA 19147, USA
  · Báo cáo bởi Cyclist · Gắn cờ Đã gắn cờ