Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 18,325
 • La sheegay: 67
 • Codeeyey: 13
 • Faallooyinka: 224
 • Su'aalaha: 97
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,230
 • La sheegay: 7
 • Codeeyey: 3
 • Faallooyinka: 18
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 760
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 8
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 685
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 495
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 3
 • Faallooyinka: 8
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 425
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 8
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 370
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 7
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 325
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 205
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 200
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 200
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 13
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 180
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0