Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 310
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 7
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 165
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 155
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 90
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 6
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 85
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 65
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 7
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0