Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 1,055
 • La sheegay: 8
 • Codeeyey: 9
 • Faallooyinka: 17
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 220
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 6
 • Faallooyinka: 7
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 210
 • La sheegay: 4
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 65
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0