Requests: pothole

 • 1

  Bình chọn

  9th St & Walnut St Philadelphia, PA 19107, USA
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 1

  Bình chọn

  Society Hill Philadelphia, PA, USA
  · Báo cáo bởi Kermit · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 1

  Bình chọn

  13th Street Center City East Philadelphia, PA, USA
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 1

  Bình chọn

  On Arch St Between 7th St & 8th St Philadelphia, PA 19106, USA
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 1

  Bình chọn

  5th & Market Streets Philadelphia PA
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 1

  Bình chọn

  1-37 North 12th Street Philadelphia, PA 19107, USA
  · Báo cáo bởi Spyder · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 1

  Bình chọn

  213 South St Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ