Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 72,660
 • La sheegay: 116
 • Codeeyey: 8,497
 • Faallooyinka: 9,554
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 6
 • Meelaha Madaniga: 3,880
 • La sheegay: 29
 • Codeeyey: 11
 • Faallooyinka: 60
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 670
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 3
 • Faallooyinka: 7
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 190
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 80
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 55
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0