Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 4,145
 • La sheegay: 86
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 4
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 3,535
 • La sheegay: 79
 • Codeeyey: 3
 • Faallooyinka: 8
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 3,075
 • La sheegay: 35
 • Codeeyey: 56
 • Faallooyinka: 79
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,795
 • La sheegay: 57
 • Codeeyey: 11
 • Faallooyinka: 20
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,710
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 5
 • Faallooyinka: 9
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,875
 • La sheegay: 16
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,315
 • La sheegay: 21
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 755
 • La sheegay: 10
 • Codeeyey: 18
 • Faallooyinka: 23
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 525
 • La sheegay: 11
 • Codeeyey: 11
 • Faallooyinka: 26
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 505
 • La sheegay: 3
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 445
 • La sheegay: 6
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 1
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 415
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0