Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 23,300
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1,910
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 23,125
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 809
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 22,530
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 719
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 16,100
 • La sheegay: 16
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 458
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 9,700
 • La sheegay: 180
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 132
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 4,555
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 130
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 4,280
 • La sheegay: 60
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 4,180
 • La sheegay: 79
 • Codeeyey: 3
 • Faallooyinka: 13
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 4,140
 • La sheegay: 71
 • Codeeyey: 13
 • Faallooyinka: 43
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 3,165
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 58
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,765
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 103
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,715
 • La sheegay: 26
 • Codeeyey: 12
 • Faallooyinka: 40
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0