Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 1,801,660
 • La sheegay: 6,033
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 51,750
 • Su'aalaha: 7
 • Jawaabaha: 11
 • Meelaha Madaniga: 710,775
 • La sheegay: 182
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 9,739
 • Su'aalaha: 2
 • Jawaabaha: 7
 • Meelaha Madaniga: 697,460
 • La sheegay: 6,023
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 9,817
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 600,880
 • La sheegay: 10,095
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 16,223
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 386,705
 • La sheegay: 6,620
 • Codeeyey: 87
 • Faallooyinka: 327
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 171,575
 • La sheegay: 1,992
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 15,066
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 152,460
 • La sheegay: 121
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 7,463
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 15
 • Meelaha Madaniga: 149,795
 • La sheegay: 51
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 4,299
 • Su'aalaha: 36
 • Jawaabaha: 79
 • Meelaha Madaniga: 96,110
 • La sheegay: 67
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2,880
 • Su'aalaha: 1
 • Jawaabaha: 6
 • Meelaha Madaniga: 72,015
 • La sheegay: 176
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 1,523
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 3
 • Meelaha Madaniga: 68,515
 • La sheegay: 376
 • Codeeyey: 121
 • Faallooyinka: 1,146
 • Su'aalaha: 50
 • Jawaabaha: 26
 • Meelaha Madaniga: 62,770
 • La sheegay: 108
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 816
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 1