Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 1,921,160
 • La sheegay: 6,034
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 54,887
 • Su'aalaha: 7
 • Jawaabaha: 11
 • Meelaha Madaniga: 855,970
 • La sheegay: 6,667
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 11,550
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 736,995
 • La sheegay: 192
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 10,704
 • Su'aalaha: 2
 • Jawaabaha: 7
 • Meelaha Madaniga: 607,115
 • La sheegay: 10,100
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 16,348
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 467,135
 • La sheegay: 7,975
 • Codeeyey: 87
 • Faallooyinka: 349
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 182,105
 • La sheegay: 2,064
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 15,850
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 152,675
 • La sheegay: 121
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 7,465
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 15
 • Meelaha Madaniga: 150,070
 • La sheegay: 51
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 4,302
 • Su'aalaha: 36
 • Jawaabaha: 79
 • Meelaha Madaniga: 99,665
 • La sheegay: 82
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 3,059
 • Su'aalaha: 1
 • Jawaabaha: 6
 • Meelaha Madaniga: 78,335
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 1,733
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 5
 • Meelaha Madaniga: 73,665
 • La sheegay: 177
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 1,586
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 3
 • Meelaha Madaniga: 70,345
 • La sheegay: 383
 • Codeeyey: 122
 • Faallooyinka: 1,154
 • Su'aalaha: 50
 • Jawaabaha: 26