Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 60,290
 • La sheegay: 16
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2,182
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 50,925
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 7,765
 • Faallooyinka: 7,923
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 46,725
 • La sheegay: 425
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 45,310
 • La sheegay: 4
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 1,403
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 5
 • Meelaha Madaniga: 44,410
 • La sheegay: 151
 • Codeeyey: 210
 • Faallooyinka: 3,324
 • Su'aalaha: 1
 • Jawaabaha: 3
 • Meelaha Madaniga: 40,840
 • La sheegay: 311
 • Codeeyey: 68
 • Faallooyinka: 779
 • Su'aalaha: 4
 • Jawaabaha: 5
 • Meelaha Madaniga: 37,950
 • La sheegay: 95
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 1,533
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 1
 • Meelaha Madaniga: 37,320
 • La sheegay: 390
 • Codeeyey: 19
 • Faallooyinka: 188
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 35,985
 • La sheegay: 337
 • Codeeyey: 141
 • Faallooyinka: 1,140
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 2
 • Meelaha Madaniga: 34,460
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 416
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 2
 • Meelaha Madaniga: 32,875
 • La sheegay: 340
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 180
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 31,590
 • La sheegay: 168
 • Codeeyey: 13
 • Faallooyinka: 715
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 3