Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 28,570
 • La sheegay: 81
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 503
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 28,180
 • La sheegay: 121
 • Codeeyey: 1,523
 • Faallooyinka: 1,868
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 25,860
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 217
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 25,075
 • La sheegay: 195
 • Codeeyey: 13
 • Faallooyinka: 386
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 24,610
 • La sheegay: 45
 • Codeeyey: 918
 • Faallooyinka: 1,118
 • Su'aalaha: 2
 • Jawaabaha: 2
 • Meelaha Madaniga: 24,015
 • La sheegay: 55
 • Codeeyey: 63
 • Faallooyinka: 240
 • Su'aalaha: 165
 • Jawaabaha: 2
 • Meelaha Madaniga: 23,665
 • La sheegay: 686
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 938
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 21,690
 • La sheegay: 198
 • Codeeyey: 3
 • Faallooyinka: 312
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 21,485
 • La sheegay: 2,138
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1,784
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 21,345
 • La sheegay: 128
 • Codeeyey: 93
 • Faallooyinka: 409
 • Su'aalaha: 3
 • Jawaabaha: 2
 • Meelaha Madaniga: 20,980
 • La sheegay: 67
 • Codeeyey: 18
 • Faallooyinka: 200
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 1
 • Meelaha Madaniga: 19,970
 • La sheegay: 18
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 702
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0