Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 19,950
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 238
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 19,540
 • La sheegay: 118
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 334
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 19,105
 • La sheegay: 504
 • Codeeyey: 313
 • Faallooyinka: 4,751
 • Su'aalaha: 100
 • Jawaabaha: 56
 • Meelaha Madaniga: 17,950
 • La sheegay: 161
 • Codeeyey: 237
 • Faallooyinka: 365
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 17,785
 • La sheegay: 41
 • Codeeyey: 1,331
 • Faallooyinka: 1,810
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 17,550
 • La sheegay: 128
 • Codeeyey: 390
 • Faallooyinka: 821
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 17,440
 • La sheegay: 119
 • Codeeyey: 23
 • Faallooyinka: 245
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 16,730
 • La sheegay: 90
 • Codeeyey: 674
 • Faallooyinka: 1,415
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 16,670
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 40
 • Faallooyinka: 55
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 16,415
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 449
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 15,900
 • La sheegay: 153
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 142
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 15,510
 • La sheegay: 6
 • Codeeyey: 5
 • Faallooyinka: 6
 • Su'aalaha: 141
 • Jawaabaha: 1