Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 14,235
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 402
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 14,165
 • La sheegay: 319
 • Codeeyey: 63
 • Faallooyinka: 517
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 13,835
 • La sheegay: 193
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 14
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 13,070
 • La sheegay: 168
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 12,710
 • La sheegay: 15
 • Codeeyey: 9
 • Faallooyinka: 746
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 2
 • Meelaha Madaniga: 12,615
 • La sheegay: 41
 • Codeeyey: 106
 • Faallooyinka: 425
 • Su'aalaha: 1
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 12,390
 • La sheegay: 28
 • Codeeyey: 9
 • Faallooyinka: 56
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 11,610
 • La sheegay: 71
 • Codeeyey: 78
 • Faallooyinka: 113
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 11,225
 • La sheegay: 26
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 272
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 11,115
 • La sheegay: 119
 • Codeeyey: 10
 • Faallooyinka: 94
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 11,070
 • La sheegay: 36
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 140
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 11,035
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 148
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0