Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 11,700
 • La sheegay: 16
 • Codeeyey: 130
 • Faallooyinka: 1,253
 • Su'aalaha: 3
 • Jawaabaha: 5
 • Meelaha Madaniga: 11,310
 • La sheegay: 36
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 142
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 11,070
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 148
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 10,880
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 746
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 10,505
 • La sheegay: 39
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 139
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 10,485
 • La sheegay: 72
 • Codeeyey: 26
 • Faallooyinka: 180
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 10,345
 • La sheegay: 89
 • Codeeyey: 6
 • Faallooyinka: 113
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 10,165
 • La sheegay: 4
 • Codeeyey: 12
 • Faallooyinka: 20
 • Su'aalaha: 91
 • Jawaabaha: 1
 • Meelaha Madaniga: 9,800
 • La sheegay: 116
 • Codeeyey: 13
 • Faallooyinka: 64
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 9,735
 • La sheegay: 67
 • Codeeyey: 108
 • Faallooyinka: 348
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 9,735
 • La sheegay: 85
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 41
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 9,675
 • La sheegay: 27
 • Codeeyey: 4
 • Faallooyinka: 171
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0