Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 9,255
 • La sheegay: 50
 • Codeeyey: 141
 • Faallooyinka: 332
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 9,030
 • La sheegay: 32
 • Codeeyey: 65
 • Faallooyinka: 189
 • Su'aalaha: 1
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,970
 • La sheegay: 12
 • Codeeyey: 6
 • Faallooyinka: 113
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,710
 • La sheegay: 77
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 39
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,560
 • La sheegay: 82
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 132
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,555
 • La sheegay: 7
 • Codeeyey: 655
 • Faallooyinka: 728
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,330
 • La sheegay: 52
 • Codeeyey: 39
 • Faallooyinka: 138
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,320
 • La sheegay: 20
 • Codeeyey: 66
 • Faallooyinka: 266
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,160
 • La sheegay: 4
 • Codeeyey: 791
 • Faallooyinka: 821
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,130
 • La sheegay: 48
 • Codeeyey: 10
 • Faallooyinka: 105
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,100
 • La sheegay: 365
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 28
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,090
 • La sheegay: 68
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 42
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0