Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 8,300
 • La sheegay: 64
 • Codeeyey: 45
 • Faallooyinka: 118
 • Su'aalaha: 1
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,290
 • La sheegay: 65
 • Codeeyey: 68
 • Faallooyinka: 236
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,255
 • La sheegay: 12
 • Codeeyey: 382
 • Faallooyinka: 442
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,240
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 792
 • Faallooyinka: 822
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 8,160
 • La sheegay: 367
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 29
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,915
 • La sheegay: 58
 • Codeeyey: 11
 • Faallooyinka: 119
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,885
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 50
 • Jawaabaha: 50
 • Meelaha Madaniga: 7,825
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 138
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,810
 • La sheegay: 50
 • Codeeyey: 22
 • Faallooyinka: 196
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,800
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 180
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,750
 • La sheegay: 94
 • Codeeyey: 35
 • Faallooyinka: 368
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,455
 • La sheegay: 88
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 203
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 5