Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 7,425
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 608
 • Faallooyinka: 659
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,380
 • La sheegay: 21
 • Codeeyey: 36
 • Faallooyinka: 115
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,355
 • La sheegay: 23
 • Codeeyey: 9
 • Faallooyinka: 291
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,305
 • La sheegay: 27
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 242
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,255
 • La sheegay: 67
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 78
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,225
 • La sheegay: 9
 • Codeeyey: 311
 • Faallooyinka: 366
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,220
 • La sheegay: 14
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 115
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,205
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 362
 • Faallooyinka: 506
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,135
 • La sheegay: 145
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,025
 • La sheegay: 40
 • Codeeyey: 46
 • Faallooyinka: 172
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 7,020
 • La sheegay: 26
 • Codeeyey: 178
 • Faallooyinka: 337
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 6,995
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 28
 • Faallooyinka: 33
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0