Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 223,140
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 3,497
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 156,885
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2,413
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 141,670
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 3,510
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 84,515
 • La sheegay: 894
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 10
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 54,700
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 977
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 48,250
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 695
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 43,615
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 1,934
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 43,365
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 776
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 24,035
 • La sheegay: 302
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 26
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 23,925
 • La sheegay: 259
 • Codeeyey: 38
 • Faallooyinka: 270
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 18,960
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 241
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 18,660
 • La sheegay: 282
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 6
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0