Yêu cầu: noise complaint

 • 5800 Pulaski Avenue Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Anonymous · Gắn cờ Đã gắn cờ
 • 14

  Bình chọn

  253 W Haines Street Philadelphia, PA
  · Báo cáo bởi Angry Taxpayer · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: Philly 311
  • Xem tất cả 17 Bình luận
  • Anonymous (Khách)

  • AMS (Khách)

  • Cantsleep Mcgeee (Khách)

  • Cantsleep Mcgeee (Khách)

 • 7

  Bình chọn

  253 W Haines Street Philadelphia, PA 19144, USA
  · Báo cáo bởi Fire City Council · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • Được ghi nhận bởi: Philly 311
  • Được thừa nhận Philly311 (Người dùng đã đăng ký)

  • Anonymous (Khách)