Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 4,700
 • La sheegay: 16
 • Codeeyey: 44
 • Faallooyinka: 148
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 4,280
 • La sheegay: 50
 • Codeeyey: 38
 • Faallooyinka: 96
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,180
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 15
 • Faallooyinka: 55
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,065
 • La sheegay: 17
 • Codeeyey: 32
 • Faallooyinka: 56
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,950
 • La sheegay: 10
 • Codeeyey: 12
 • Faallooyinka: 51
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,030
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 6
 • Faallooyinka: 27
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 885
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 1
 • Faallooyinka: 6
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 880
 • La sheegay: 8
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 7
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 750
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 555
 • La sheegay: 5
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 6
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 275
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 275
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 8
 • Faallooyinka: 13
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0