Isdiiwaangali

Jaararka

 • Meelaha Madaniga: 6,110
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 207
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 5,100
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 52
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,290
 • La sheegay: 26
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 0
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 2,245
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 38
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 1,175
 • La sheegay: 0
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 14
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 985
 • La sheegay: 8
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 10
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 865
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 198
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 610
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 2
 • Faallooyinka: 7
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 375
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 2
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 360
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 355
 • La sheegay: 2
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 3
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0
 • Meelaha Madaniga: 315
 • La sheegay: 1
 • Codeeyey: 0
 • Faallooyinka: 5
 • Su'aalaha: 0
 • Jawaabaha: 0