Requests: pothole

 • 9023 Craigmont Rd Sw Huntsville, AL, 35802, USA
 • 2445 Bell Manor Dr Sw Huntsville, AL, 35803, USA
 • 2

  Bình chọn

  Tennessee St Se & Hermitage Ave Se Huntsville, AL, 35801, USA
 • 2

  Bình chọn

  1304 Highland Ave Se Huntsville, AL, 35801, USA
 • Locust Ave Se Huntsville, AL, 35801, USA
  • City of Huntsville (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Huntsville Public Works (Chính thức đã xác nhận)

 • 3412 Kennemore Dr Sw Huntsville, AL, 35805, USA
  · Báo cáo bởi Robert A Otto · Gắn cờ Đã gắn cờ
  • City of Huntsville (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận Huntsville Utilities (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Huntsville Utilities (Chính thức đã xác nhận)

 • Buchanan Park 10444 Fielding Dr SW, Huntsville, AL, 35803, USA
 • 2

  Bình chọn

  4002 Apollo Dr Sw Huntsville, AL, 35805, USA
 • 13123 Chaney Thompson Rd Se Huntsville, AL, 35803, USA
 • Benaroya Ln Sw & Malibu Apartments Huntsville, AL, 35802, USA