Dead Animal Đã lưu trữ

520 High Street Medford, MA, 02155, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

10057424

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Dead Animal

Đã xem:

26 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

robin in road, rte. 60 east at 520 High St. at west end of property near neighbor

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type/size animal?
Đáp. Small (cat, raccoon, squirrel, woodchuck, etc)

3 Bình luận

  • Medford, MA (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận Ugo - DPW (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Ugo - DPW (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.