This is an unaffiliated request

merge of rt. 24 onto Columbia turnpike Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

10127

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1786 lần

Vùng lân cận:

Morris County

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

traffic

Mô tả

Exit of rt 24 onto the right lane of Columbia turnpike and then trying to get over 4 lanes of heavy traffic to make left hand turn on to Park Ave.


Vấn đề Lân cận

2 Bình luận

  • NJDana (Khách)

  • Đã đóng Paula Moccia (Khách)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.