Graffiti On Public Property Đã lưu trữ

Chrome St & Dupont St Worcester, MA, 01604, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

10149033

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Graffiti On Public Property

Đã xem:

232 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

Graffiti

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the graffiti located?
Đáp. Side of st Joseph's hall
Hỏi. What does the graffiti say?
Đáp. Unknown
Hỏi. How long has it been there?
Đáp. Week

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.