Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Investigate Blocked Basin Alley Được thừa nhận

9231 Piedmont St Detroit, MI, 48228, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

10193342

Danh mục:

Investigate Blocked Basin Alley

Đã xem:

50 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

44602

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this Basin/Drain in the front, rear, or side of the property?
Đáp. Unknown
Hỏi. Has the basin been cleared from debris on top?
Đáp. Yes
Hỏi. What is the nearest address to the blocked basin, or the street name?
Đáp. piedmont
Hỏi. To identify the exact block, what two streets is the blocked basin between?
Đáp. Cathedral and Westfield
Hỏi. Additional Information
Đáp. Check for sewage backup

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video