Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Investigate Blocked Basin Street Được thừa nhận

4679 Gray St Detroit, MI 48215, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

10271933

Danh mục:

Investigate Blocked Basin Street

Đã xem:

6 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

52490

Mô tả

water over the road entire block

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this Basin/Drain in the front, rear, or side of the property?
Đáp. Front (Street)
Hỏi. Has the basin been cleared from debris on top?
Đáp. Unknown
Hỏi. What is the nearest address to the blocked basin, or the street name?
Đáp. Gray
Hỏi. To identify the exact block, what two streets is the blocked basin between?
Đáp. Forest
Hỏi. Additional Information
Đáp. entire street is flooded both sides

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video