This is an unaffiliated request

Broken glass on bike lane Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

10317

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

354 lần

Vùng lân cận:

Bend

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk, bike concern

Mô tả

Broken glass on southbound brookswood bike lane and sidewalk.


Vấn đề Lân cận

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.