Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Investigate Water in Basement Được thừa nhận

4040 Cicotte St DETROIT 48210 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

10356876

Danh mục:

Investigate Water in Basement

Đã xem:

20 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

63032

Mô tả

This request was submitted to the Detroit Water and Sewerage Department directly, prior to being imported into SeeClickFix.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the mailing address same as the affected address?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you have a Basement, Crawl Space or Utility Room?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the Water backing up through the floor drain?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the Water clear or is there raw sewage?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is your basement still flooded?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are you Disabled or a Senior Citizen that Needs Assistance?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you have large items that require 2 or more people to move?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do any of your neighbors on your side of the street have water back up also?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Date of damage?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Additional Information
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video