Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Investigate Water in Basement Được thừa nhận

18669 Coyle St Detroit, MI, 48235, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

10378344

Danh mục:

Investigate Water in Basement

Đã xem:

46 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

71118

Mô tả

Basement flooded everything mold & mildewed

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the mailing address same as the affected address?
Đáp. Yes
Hỏi. Do you have a Basement, Crawl Space or Utility Room?
Đáp. Basement
Hỏi. Is the Water backing up through the floor drain?
Đáp. No
Hỏi. Is the Water clear or is there raw sewage?
Đáp. Dirty Water
Hỏi. Is your basement still flooded?
Đáp. No
Hỏi. Are you Disabled or a Senior Citizen that Needs Assistance?
Đáp. No
Hỏi. Do you have large items that require 2 or more people to move?
Đáp. Yes
Hỏi. Do any of your neighbors on your side of the street have water back up also?
Đáp. Unknown
Hỏi. Date of damage?
Đáp. 26 Tháng sáu, 2021 18:30
Hỏi. Is the Customer on the HDTAP List (Check the HDTAP Eligible list provided)
Đáp. No
Hỏi. Do you have a child under 10 in the house?
Đáp. Yes
Hỏi. Do you need cleaning sanitation services?
Đáp. Yes
Hỏi. Additional Information
Đáp. Everything molded and home reeks of mildew

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video