Tree Pruning & Brush Trimming Đã lưu trữ

132 Kinsman Rd Fitchburg 01420, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

10384473

Submitted To:

Fitchburg, MA

Danh mục:

Tree Pruning & Brush Trimming

Đã xem:

29 lần

Vùng lân cận:

Fitchburg

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the tree on city/public property?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the branch touching any power lines?
Đáp. No
Hỏi. Are any branches low enough to hit people or vehicles?
Đáp. Yes
Hỏi. Can you provide an estimate of the tree's height and diameter ?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you feel that the tree needs to be removed?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Vấn đề Lân cận

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.