Được ghi nhận bởi: Medford, MA

Tree Pruning Request Được thừa nhận

91 Dudley St Medford, MA, 02155, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

10394878

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Tree Pruning Request

Đã xem:

62 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Branches in wires, please prune away from wires...

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the address?
Đáp. 91 Dudley St
Hỏi. Is the tree on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Other - please be as descriptive as possible.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

  • Medford, MA (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận Eric-Forestry (Chính thức đã xác nhận)

Public commenting and status changes are not available for this issue.