Investigate Water in Basement Đã lưu trữ

8191 Bryden St Detroit, MI, 48204, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

10402871

Danh mục:

Investigate Water in Basement

Đã xem:

94 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

72789

Mô tả

MAILING ADDRESS:
3953 Fieldview Rd
Lake Orion MI 48360

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the mailing address same as the affected address?
Đáp. No
Hỏi. Do you have a Basement, Crawl Space or Utility Room?
Đáp. Basement
Hỏi. Is the Water backing up through the floor drain?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the Water clear or is there raw sewage?
Đáp. Dirty Water
Hỏi. Is your basement still flooded?
Đáp. No
Hỏi. Are you Disabled or a Senior Citizen that Needs Assistance?
Đáp. No
Hỏi. Do you have large items that require 2 or more people to move?
Đáp. Yes
Hỏi. Do any of your neighbors on your side of the street have water back up also?
Đáp. Yes
Hỏi. Date of damage?
Đáp. 26 Tháng sáu, 2021 12:00
Hỏi. Is the Customer on the HDTAP List (Check the HDTAP Eligible list provided)
Đáp. No
Hỏi. Do you have a child under 10 in the house?
Đáp. No
Hỏi. Do you need cleaning sanitation services?
Đáp. No
Hỏi. Additional Information
Đáp. water came up 2 1/2 feet, washer dryer damaged. Furniture, clothinbg, blankets ruined

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.