Investigate Water in Basement Đã lưu trữ

20115 Biltmore St Detroit, MI, 48235, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

10559972

Danh mục:

Investigate Water in Basement

Đã xem:

71 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

80861

Mô tả

Basement flooded

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the mailing address same as the affected address?
Đáp. Yes
Hỏi. Do you have a Basement, Crawl Space or Utility Room?
Đáp. Basement
Hỏi. Is the Water backing up through the floor drain?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the Water clear or is there raw sewage?
Đáp. Murky Water
Hỏi. Is your basement still flooded?
Đáp. No
Hỏi. Are you Disabled or a Senior Citizen that Needs Assistance?
Đáp. Yes
Hỏi. Do you have large items that require 2 or more people to move?
Đáp. Yes
Hỏi. Do any of your neighbors on your side of the street have water back up also?
Đáp. Unknown
Hỏi. Date of damage?
Đáp. 26 Tháng sáu, 2021 13:18
Hỏi. Do you have a child under 10 in the house?
Đáp. No
Hỏi. Do you need cleaning sanitation services?
Đáp. Yes
Hỏi. Additional Information
Đáp. Need sanitation assistance

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.