Private Property Issue Đã lưu trữ

32 Lexington Avenue New Haven, CT 06513, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 9360

ID Vấn đề:

1058249

Submitted To:

New Haven

Category:

Private Property Issue

Đã xem:

3038 lần

Vùng lân cận:

Fair Haven Heights

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the problem blight (trash, etc) outside, or is it a problem with the building (illegal use, housing code violation, etc)?
Đáp. Outside Blight

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.