Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Investigate Water in Basement Được thừa nhận

11731 Lauder St Detroit, MI, 48227, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

10641263

Danh mục:

Investigate Water in Basement

Đã xem:

53 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

82588

Mô tả

Water went as high as Furnace and hot water tank water .

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the mailing address same as the affected address?
Đáp. No
Hỏi. Do you have a Basement, Crawl Space or Utility Room?
Đáp. Basement
Hỏi. Is the Water backing up through the floor drain?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the Water clear or is there raw sewage?
Đáp. Dirty Water
Hỏi. Is your basement still flooded?
Đáp. No
Hỏi. Are you Disabled or a Senior Citizen that Needs Assistance?
Đáp. Yes
Hỏi. Do you have large items that require 2 or more people to move?
Đáp. No
Hỏi. Do any of your neighbors on your side of the street have water back up also?
Đáp. Unknown
Hỏi. Date of damage?
Đáp. 27 Tháng sáu, 2021 12:00
Hỏi. Do you have a child under 10 in the house?
Đáp. Yes
Hỏi. Do you need cleaning sanitation services?
Đáp. No
Hỏi. Additional Information
Đáp. Tenant has grand daughter in the home.

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video