Graffiti on artwork in the pond Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

1072730

Submitted To:

Hartford 311

Category:

Graffiti

Đã xem:

359 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

There is black graffiti on the art installation that is in the pond

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Is it offensive?
Đáp. Yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.