Container Removal Đã lưu trữ

900-912 French Street Northwest Washington, DC 20001, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1105

ID Vấn đề:

1073308

Submitted To:

DC 311

Category:

Container Removal

Đã xem:

120 lần

Vùng lân cận:

Shaw

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-00134298

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a trash/recycling cart or supercan
Đáp. trash container

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.