Dead Animal Đã lưu trữ

75 Hume Ave Medford, MA 02155, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

10800138

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Dead Animal

Đã xem:

55 lần

Vùng lân cận:

Medford

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Dead but largely intact bunny in middle of road, near intersection of Hume Ave and Sunset Ave we got to go

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type/size animal?
Đáp. Small (cat, raccoon, squirrel, woodchuck, etc)

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.