This is an unaffiliated request

Tree Đã lưu trữ

59 Hancock Street Malden, MA 02148, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1080271

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

562 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 1

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

W001727-051514

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of Tree Request
Đáp. Dead Tree
Hỏi. Request/Concern Description
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Urgent/Dangerous Yes/No
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.