Sanitation Code Violation Đã lưu trữ

7311 South South Shore Drive Chicago, IL 60649, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 115

ID Vấn đề:

1093820

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Sanitation Code Violation

Đã xem:

195 lần

Vùng lân cận:

South Shore

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-00950860

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-00882080

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-00791605

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-00781161

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the nature of this Code Violation?
Đáp. Standing water
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. 3123077994

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.