Được ghi nhận bởi: City of Topeka, KS

Trees and Tree Limbs Được thừa nhận

1516 N Kansas Ave Topeka, KS, 66608, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

10947646

Submitted To:

City of Topeka

Danh mục:

Trees and Tree Limbs

Đã xem:

9 lần

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

127864

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

Yes there is a huge tree in the front that a lot of dead branches are ready about too fall over the street and the houses around here

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the tree limb from a tree on the City right-of-way (between curb and sidewalk)?
Đáp. YES
Hỏi. What work is requested to be done?
Đáp. Get rid of all these dead branches

  • Được thừa nhận City of Topeka (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Topeka (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Topeka (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Topeka (Chính thức đã xác nhận)

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video