Dead Deer Removal - Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD) Đã lưu trữ

Summerhill Park Madison NJ 07940, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

11129895

Submitted To:

Borough of Madison

Danh mục:

Dead Deer Removal - Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD)

Đã xem:

17 lần

Vùng lân cận:

Madison

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

odor

Mô tả

I'm assuming it's a dead deer - the smell was horrible Take the trail from Central Ave - make a left at the fork - aprox 200 feet in you'll smell it

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the deer located? Please note that the contractor will not enter private property for removal - the deer must be roadside for removal.
Đáp. Street

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.